bebat-logos

Beste ouders
Onze school zamelt gebruikte batterijen in. Wij krijgen daartoe niet alleen gratis inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden bovendien ook voor onze inspanningen beloond.
Daarom willen wij ouders en leerlingen graag aanmoedigen gebruikte batterijen via onze school binnen te brengen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Alle gebruikte batterijen worden gedeponeerd in de inzamelton die bij ons op school staat. Een volle ton wordt gratis opgehaald door Bebat. Per kg ingeleverde batterijen ontvangen wij 1 punt. In ruil voor de gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks interessante artikelen zoals sportmateriaal, didactisch educatief materiaal, pc-toebehoren en nog zoveel meer…
Uiteraard is dit materiaal voor onze school meer dan welkom!
Overtuigd? Doe dan met ons mee!
Het inzamelen van batterijen is immers niet alleen goed voor onze school maar ook voor jullie! Wist je dat je op die manier bijdraagt tot een beter milieu? Het is namelijk zo dat Bebat alle opgehaalde batterijen sorteert en recycleert, waardoor de natuurlijke grondstoffen behouden en hergebruikt worden.
Onze leerlingen van het 4e leerjaar brengen elk jaar een bezoek aan Villa Pila waar zij de hele verwerking van deze batterijen kunnen volgen.
Meer info vind je op www.bebat.be