Een hele voormiddag konden de leerlingen van het 5de leerjaar van juf Ilse leren werken met de I-pads om doelgericht informatie op te zoeken. Dat leerden we door gebruik te maken van de QR-codes. Een QR-code is een tweedimensionale streepjescode die in 1994 werd ontwikkeld. QR staat voor Quick Response = snel antwoord. We konden door een foto te maken van een QR-code heel vlug op de betreffende site gaan, om antwoorden te vinden op de gestelde vragen (voorbeeld op You Tube). Vooraleer we de sites konden bezoeken moesten we ook nog leren om de vragen te kopiëren en te plakken in ons eigen antwoordenblad. Het was een heel leerrijke en boeiende voormiddag, die vlug voorbij ging. Met dank aan meester Sven, onze ICT-coördinator om ons wegwijs te maken in deze nieuwe informatietechnologie.Werken met i-pads 1 Werken met i-pads 3 Werken met i-pads 2