Vanaf maandag 2 maart ’15 komen volgende kinderen in aanmerking om zich in te schrijven voor het schooljaar 2015-2016:

– mama heeft geen diploma SO

– u heeft recht op een schooltoelage

Vanaf 15 maart ’15 zijn de inschrijvingen open en kan elk kind ingeschreven worden voor volgend schooljaar.

BELANGRIJK: gezien ons steeds stijgende leerlingenaantal wordt er vanaf het schooljaar 2015-2016 met een capaciteitsbepaling gewerkt, dit betekent dat er slechts een beperkt aantal kinderen kan worden ingeschreven. Kom dus tijdig langs om in te schrijven!