Op donderdag 10 maart 2016 vindt om 19.30u een infoavond plaats betreffende hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid.

Locatie: schoolrestaurant

Graag een seintje indien u wenst deel te nemen: bs.zandbergen@g-o.be