Op vrijdag 23 juni waren de leerlingen van L3N te gast in het atelier van Octavio’s elektro waar zij het verschil leerden kennen tussen een uitvinder en een hersteller. Ze kregen ook allemaal zelf een of ander toestel dat nood had aan handige helpers om hersteld te worden.