Deze ochtend werd er voor onze kleuters en de leerlingen van het 5e leerjaar een gezond ontbijt voorzien. De kleuterjuffen zorgden er samen met meester Kjell en enkele mama’s voor dat niemand iets te kort kwam. Er werd naar hartelust gesmuld…. en of het lekker was! Op woensdag 28 maart 2018 is het de beurt aan de andere klassen.