De leerlingen van de verrijkingsklas kregen volgende opdracht:

Jullie gaan een ei-beschermer maken van saté prikkers. De beschermer moet los zijn van de grond: we nemen hem straks mee naar buiten voor de “Grote Baksteenval”. Het ei leggen we straks in zijn bescherming op een zeiltje, en dan laten we er een baksteen op vallen vanaf 50 centimeter hoogte. Van de eieren die heel blijven, kijken we welke constructie met de minste middelen is gemaakt. Die wint!

Eerst hielden we  een kringgesprek: ”achterstevoren denken”. Dan werd er in groepjes overlegd welke constructie ze gingen bouwen en werd er gevraagd wat je moet doen om ervoor te zorgen dat ALLES in deze opdracht helemaal FOUT kan gaan! Hoe preciezer ze dit konden bedenken hoe beter ze wisten waar ze moesten op letten.  De leerlingen hadden hier geen moeite mee!

Daarna kregen de lln een strikte planning mee, 10 min om de vragenbladen te bekijken en over de constructie na te denken. 10 min om hun ontwerpen te tekenen, 35 min om de constructies te bouwen. Daarna gingen we samen naar buiten voor de grote baksteenval. 3/4 van de groep slaagde erin om hun ei ongeschonden te houden, slechts bij één groepje kregen we een omelet als resultaat.

Om af te sluiten hielden we een nabespreking

Lukte het de kinderen om samen te werken voor deze opdracht? Welke groepjes werkten op de meest gestructureerde manier? Waren dat groepjes met een praktische denker aan boord? Of hield een andere denker het overzicht? Hebben we iets geleerd dat we kunnen meenemen naar een volgende opdracht? ……benieuwd wat we de volgende keer mogen verwachten….