Beste ouders

Gisteravond kon u de slotshow van de Rode Neuzenactie volgen op TV.

Ook wij hebben actief deelgenomen aan deze actie!

Dankzij jullie steun mogen wij het mooie bedrag van €1.822 overmaken.

Hoe we dit bij mekaar hebben gekregen?
* tijdens ons spaghettifestijn hadden de kinderen de mogelijkheid om aan enkele activiteiten deel te nemen.
Dit bracht €214.00 op.

* ook de opbrengst van onze Klim Op-cocktail gaat integraal naar de Rode Neuzen actie!
Dit bracht €108.00 op.

* … en, we verkochten heel veel Rode Neuzen!
Dit bracht €1500.00 op.

Als school zetten we ook onze Rode Neus op en toonden we dat spreken over psychische problemen geen taboe meer mag zijn. Samen willen we werken aan de mentale gezondheid van onze leerlingen.

Daarom, een welgemeende dank je wel voor jullie steun!

 Maar….. dat is nog niet alles……..Noteer alvast donderdag 13 december 2018 in uw agenda!

Dan tonen we ons warm hart voor de organisatie BiJeVa tijdens “De Warmste Week”! Bezielster van dit mooie project, mevr. Anny De Windt,  zal aanwezig tijdens de verkoop van onze koekjes, soep, croques, ……. Zij zal haar project toelichten zodat u weet waar de opgebrachte centen aan besteed worden.

Graag tot dan!

Het schoolteam