Beste ouders

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u stelt in onze school.

Maandag 2 september 2019 is het zo ver voor uw zoon/dochter: de start van een nieuw schooljaar in een nieuwe school.

U wordt, na het belsignaal om 08.50u, in de refter verwacht. Bij een kopje koffie kunt u kennis maken met de andere ouders van de nieuwe leerlingen. We overlopen even de in te vullen documenten en uiteraard heeft u dan ook de mogelijkheid om eventueel nog vragen te stellen ivm het schoolgebeuren.

Heeft u niet de mogelijkheid om ’s morgens nog even op school te blijven dan kan u op een ander tijdstip, telefonisch of via mail steeds bij mij terecht met uw vragen.

Op donderdag 5 september vindt er om 19.00u (kleuters) en 20.00 (lagere)in de klassen, een infoavond plaats. Deze mag u zeker niet missen.

Met vriendelijke groeten

Martine Dierickx

Waarnemend directeur