Beste ouders

Op maandag 2 september 2019 verwachten wij al onze kindjes tijdig op school (ten laatste om 08.45u) voor hun eerste schooldag van het schooljaar 2019–2020.

Vanaf 08.30u zullen de kleuterjuffen in hun klasje aanwezig zijn, u mag uw kind daar afzetten. De kinderen van de lagere klassen blijven op de speelplaats tot het belsignaal gaat.

Er kan vanaf de eerste schooldag al een warme maaltijd of soep genuttigd worden.

Het zal geen gewone schooldag worden maar een ‘speel-schooldag’. Wat dit inhoudt, verklappen we nog niet.

Naar goede gewoonte starten we het schooljaar met een leuke activiteit.

 

We verwachten jullie op 2 september ’19 om 14.45u op de grote speelplaats voor de voorstelling van onze klassen.

Thema voor dit schooljaar: “Wereldburgerschap”

 

Op donderdag 5 september ’19 vindt er een infoavond plaats, om 19.00u voor de kleuters en om 20.00u voor de lagere. Alle info zal in de klas door de juf/meester worden meegedeeld, in de refter kan u na afloop terecht voor een drankje, kan u kennis maken met de leden van de ouderraad/vriendenkring, heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de zorgjuf of aan de directie.

Wij hopen ook dit schooljaar op uw medewerking te mogen rekenen om er voor onze leerlingen, uw kinderen, een tof, leuk en leerrijk jaar van te maken!

Met vriendelijke groeten

Het schoolteam                                                          Martine Dierickx (Waarnemend directeur)