Vanaf 2 september 2019 neemt juf Emmy het 3de leerjaar B op maandag en vrijdag voor haar rekening.

Ook in het 5de leerjaar A zal op woensdag juf Emmy voor de klas staan.

De andere momenten zal ze de zorg op zich nemen!

Welkom juf Emmy!