Een echte wereldburger staat open voor verschillende soorten gezinnen.

In het eerste leerjaar bespraken we aan de hand van boeken, filmpjes en poppenkast dat sommige kindjes 2 mama’s of 2 papa’s hebben, in 2 huizen wonen of een plusouder hebben. Ook adoptie en pleegzorg kwamen aan bod.