Startvergadering MEGA-project. De zesdejaars zullen dit schooljaar geïnformeerd worden door de klasleerkracht, de politie, het CLB en de NMBS over onderwerpen zoals positief zelfbeeld, assertief neen durven zeggen, megawijsheid, stress,…