Sinds schooljaar 2017-18 zijn in het GO! meer dan 50 scholen gestart met LIST: leesinterventie – project voor Scholen met een Totaalaanpak of zoals kinderen het kennen: Lezen Is Super Tof!

Ook onze school heeft tijdens de zomermaanden heel wat voorbereidend werk verricht om bij dit project te kunnen aansluiten.

Zo werden er stapels boeken gelamineerd en gelabeld om een eigen schoolbibliotheek te kunnen voorzien.

Hoe gaat LIST nu in zijn werk? Voor leerjaar 2 tot en met leerjaar 6 wordt lezen op hetzelfde moment in het lessenrooster ingepland. Op die manier kan er jaardoorbrekend leesonderwijs aangeboden worden. Elke dag wordt er in de klas 20 minuten gelezen met als doel de leesprestaties van de leerlingen te verbeteren. Volgend schooljaar zal ook het eerste leerjaar bij dit project aansluiten.

Wij zijn deze week alvast heel enthousiast gestart en hopen onze boekenwormen nog veel leesplezier te bezorgen!

Mochten jullie recente jeugdboeken hebben die jullie willen schenken aan de school (niet ouder dan uitgegeven in 2008), dan zijn die zeker welkom om onze LIST-bib aan te vullen.