Techniekactiviteit op schoolniveau: ‘We maken een knikkerbaan.’ (van K1V tot L6)
Door te experimenteren en probleemoplossend te denken rond techniek kwamen onze leerlingen tot het resultaat dat een knikker van de bovenste verdieping naar buiten kon rollen.