Vrijdag 15 november 2019 sloot het 6de leerjaar de ‘Week van de Mediawijsheid’ af.
Volgende onderwerpen kwamen aan bod:
Wat is social media?
Wat is een veilig wachtwoord?
Wat doen we online?
Cyberpesten en Phubbing.