Elke donderdag krijgen de leerlingen van 5a hun lessen en taken van de dag aangeboden in een contractbrief. De bedoeling is dan om in groepjes of individueel, afhankelijk van het lesonderwerp, de taken in een zelfgekozen volgorde af te werken. Zo leren de leerlingen hun werk te plannen, in groep te werken, om durven vragen te stellen en zorg te dragen van het beschikbare materiaal . Het zijn donderdagen waar de leerlingen telkens weer naar uitkijken en dat ‘werkt’ motiverend!