Beste ouder(s),

Omdat de school vandaag nog toegankelijk is voor iedereen, vragen wij aan de ouders van de leerlingen die vandaag afwezig zijn van de lagere afdeling, om de werkboeken en schriften te komen halen die ze de komende 3 weken nodig zullen hebben. In de loop van de dag zal een planning van het thuiswerk doorgestuurd worden via Smartschool en meegegeven worden op papier.

Ook het e-mail adres van de leerkracht zal op de planning staan, zodat u de leerkracht kan contacteren bij eventuele problemen.

De rapporten zullen digitaal doorgestuurd worden op woensdag 25 maart.

Met vriendelijke groeten,
Martine Dierickx
Waarnemend Directeur