Niet dat zachte groene spul uit het bos maar wel “Milieuzorg Op School”.

MOS is een milieuzorgproject van de Vlaamse overheid.

Het is de bedoeling kinderen bewuster te leren omgaan met vele dingen: de natuur, de dieren, afval sorteren, recycleren, composteren, gezonde voeding, zuinig zijn met energie, milieuvriendelijke energiebronnen, veilig in het verkeer en nog veel meer.

Al deze elementen worden samengevat in 5 pijlers: natuur op school, verkeer, water, afvalpreventie en energie.

Indien men voldoet aan bepaalde voorwaarden, vast gelegd door de Vlaamse overheid, kan men logo’s en vlaggen verzamelen. Wij slaagden er al in om 3 logo’s te verzamelen!!

Wij willen natuurlijk onze logo’s waardig blijven en hanteren daarom concrete afspraken op de school. Ook u kan als ouder daarbij helpen. Hier volgen onze afspraken:

  • Alle kinderen brengen een boterhammendoos mee, i.p.v. boterhammetjes in zilverpapier of andere wegwerpverpakking.
  • Dagelijks eten we fruit i.p.v. een koek tijdens de voormiddagspeeltijd.
  • Wij drinken water; geen frisdranken! De kinderen brengen water mee in een goed afsluitbare drinkbus. Tijdens de middagpauze wordt er steeds water aangeboden. Er is ook een waterfonteintje beschikbaar op de speelplaats.
  • Wij sorteren op onze school: papier, glas, rest en PMD.
  • Wij gooien onze papiertjes in de vuilbakken en niet op de speelplaats.
  • Roken is verboden op school. Wij bannen sigarettenpeuken op de speelplaats.

Van harte dank voor uw medewerking!

Vanwege het schoolteam en de natuur.