Beste ouder(s),

Omdat de huidige maatregelen versterkt zijn vanuit de regering, willen wij een duidelijk beeld vormen over welke kinderen de komende weken naar de noodopvang zullen komen. Het betreft hier de kinderen van ouders uit de zorgsector en openbare veiligheid. Zoals onze minister zegt: wees creatief en zoek een oplossing.

De opvang zal ’s morgens en ’s avonds ook beperkt worden. Meer info volgt later.

Wij vertrouwen op jullie gezond verstand. De bedoeling van dit alles is om zo weinig mogelijk mensen en kinderen met elkaar in contact te brengen en zo weinig mogelijk personen toe te laten op ons schooldomein. Alleen zo kunnen we het besmettingsgevaar beperken.

Mag ik u dan ook vragen om onze school telefonisch te verwittigen wanneer uw kind WEL naar onze noodopvang zal komen met daarbij de omstandigheden waarom u geen opvang vindt. Wegens praktische redenen vragen wij u om dit voor 16.00u te verwittigen. Deze maatregel geldt voor de komende 3 weken.

De uitleg over taken en opdrachten voor de leerlingen van het lager onderwijs volgt later.

Met vriendelijke groeten,
Martine Dierickx
Waarnemend Directeur