Beste ouder(s),

De Belgische regering heeft donderdagavond beslist de lessen vanaf maandag 16 maart 2020 en voorlopig tot 3 april 2020 te schorsen.

Alle lessen in de scholen van Scholengroep 20, dus ook de school waar uw zoon of dochter les loopt, zullen tijdens die periode opgeschort worden.

De regering heeft echter ook aan de scholen opgelegd om in noodopvang te voorzien voor die kinderen waarvan de ouders in de zorgsector werkzaam zijn of die voor opvang enkel beroep kunnen doen op grootouders wiens gezondheid bedreigd wordt door contact met hun kleinkinderen.

De school zal morgenochtend bespreken hoe dit praktisch wordt georganiseerd en u zal hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Wij zullen ons best doen om deze noodopvang zo goed mogelijk te organiseren, maar we vragen u om hier enkel een beroep op te doen indien u geen andere oplossing heeft.

Omdat we willen vermijden dat onze leerlingen te veel achterop raken, heeft de school zich hierop voorbereid door leerstof en oefeningen te voorzien die de leerlingen zelfstandig kunnen verwerken.

Verdere informatie hierover zal in de loop van de dag volgen.

We zullen u zo regelmatig als mogelijk blijven informeren over verdere ontwikkelingen. We zullen hiervoor communiceren via Smartschool, maar ook via onze Facebookpagina en de website van de school.

We hopen op uw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke omstandigheden toch wel vereisen.

Mogen we u ook vragen uw kinderen zo goed mogelijk te motiveren zodat ze ook thuis de nodige inspanningen leveren om de taken die ze krijgen te maken.

U kan met uw vragen steeds terecht bij mij op het nummer 054 334300

Met vriendelijke groeten,
Martine Dierickx
Waarnemend Directeur