Ook in de peuterklas-1ste kleuterklas gaan onze juffen co-teachen. De klas(sen) staan alvast klaar. Na het afzonderlijk onthaal per klasgroep, worden er zowel activiteiten georganiseerd in groepjes naargelang het niveau, de interesses, … van de kleuters.