Elk schooljaar kiezen we een nieuw jaarthema waar we met de volledige school rond werken.
Deze keer wordt het ‘Eureka’.
We willen met onze school nog meer inzetten op ondernemend onderwijs.
Het co-teachen dat meer en meer vorm krijgt, zal hier een dankbaar element zijn.