Tijdens het zelfontdekkend leren zijn de leerlingen van het 6de leerjaar in de geschiedenis gedoken en maakten ze kennis met enkele historische figuren.
Via weetteksten, podcasts, filmfragmenten en mindmaps weten de leerlingen waarom deze figuren in de geschiedenisboeken verschenen.
Binnenkort stellen ze hun eigen historische figuur – in groepsverband – voor.
Spannend!