Kinderen vinden buiten les krijgen zeer leuk.
Natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht stimuleren de concentratie en betrokkenheid van onze kleuters en leerlingen.
Ook buiten de vaardigheden trainen zoals leren samenwerken, probleemoplossend en creatief denken, onderzoekend leren en communiceren biedt onze kinderen leerkansen aan.
Daarom ruilen vele leerkrachten af en toe hun klassen in voor buitenklassen.
Sinterklaas gaf de leerlingen van het eerste leerjaar de opdracht om op de speelplaats op zoek te gaan naar verschillende letters. 👀
De gevonden letters noteerden ze netjes op hun blaadje. ✏️
Op die manier zagen de spiekpietjes dat de leerlingen al heel wat letters kennen én dat ze deze mooi kunnen schrijven! 🤩