Help, brand brand!
Geen paniek, in de peuterklas en eerste kleuterklas weten ze hoe ze dit brandje kunnen blussen aangezien ze zich de laatste twee weken op een speelse manier verdiepten in het beroep “brandweer”.
Ze leerden nieuwe woorden door interactieve spelletjes, ze keken poppenkast en speelden het nadien vol drama na, de wiskundige begrippen lang en kort werden geoefend met de waterslang van de brandweer,… Het was een echt avontuur, maar ook de beroepen van mama en papa werden besproken, de kinderen vertelden fier over hun ouders.
Op naar ons volgend avontuur!