Aan de hand van een doel (=de hoogste toren bouwen die niet omvalt) en kleine challenges tussendoor (met 1 hand, zonder te praten communiceren, elkaar niet lossen, geen handen,..) moeten de leerlingen zo goed mogelijk samenwerken. Zo leren ze goed verbaal en niet-verbaal te communiceren, hulp vragen en zich laten helpen door groepsgenoten en oefenen ze in omgang met elkaar respect en waardering op te brengen.