Tijdens de Franse initiatie leerden de leerlingen van het 4de leerjaar tijdens een spelcarrousel spelenderwijs over vrijetijdsbesteding, het fruit, de getallen, de lichaamsdelen, vervoegingen van de werkwoorden avoir, être en aller, de dagen van de week, de maanden,… Deze nieuwe woordenschat en herhaling van reeds gekende onderwerpen werden aan de hand van 7 verschillende spelletjes in een doorschuifsysteem ingeoefend: dobble, sudoku, memory, jenga, domino, loopdictee met afbeeldingen en online spel met de chromebook.