Deze week is de week van de vrijwilligers en daar wil de Klim Op school zeker aandacht aan besteden. Als vrijwilligers zetten jullie zich onbezoldigd en uit vrije wil in om onze school met woord en daad bij te staan.
Coronatijden zorgen ervoor dat jullie minder actief kunnen deelnemen aan de ondersteuning maar de betrokkenheid blijft ook digitaal groot.
Een grote DANK U WEL en we sturen met dit kaartje een virtuele knuffel mee.