L3A en L3B experimenteren met water.
We experimenteren rond waterdruk, drijven en zinken, dichtheid van vloeistoffen en werking van afwasmiddel in water en bespreken de verschillende eigenschappen van water.
Aan de hand van de proefjes ontdekken we waarom verschillende fenomenen zich voordoen in de dierenwereld.
De leerlingen verdeelden hun in 10 groepjes en mochten begeleid (we kregen ondersteuning van 2 stagiaires uit L3B) of zelfstandig aan het werk met de stappenplannen en het materiaal.