Het mooie weer was ideaal om een meetcircuit uit te stallen voor de klasdeur van L2. Met allerlei doe-opdrachten werd de reeds geziene leerstof rond l, kg en m herhaald en toegepast.