De leerlingen van het 4de leerjaar krijgen a.d.h.v. een 🔥‘Level Up’ 🔥 inzicht waar ze precies staan voor een bepaald lesdoel.
Dit is niet enkel handig voor zichzelf, maar ook voor de leerkrachten.
Zo weten ze nadien waar er nog werk aan is.
Dit deden ze voor hoofdrekenen met kommagetallen en de verleden en tegenwoordige tijd voor spelling.
Vol enthousiasme gingen de leerlingen aan de slag 😎