Het vijfde leerjaar bracht op vrijdag 7 mei in groepjes toneeltjes over het leven in de Middeleeuwen naar voor.

Daarbij konden ze zich inleven in typische personages van in het middeleeuws kasteel.

Hun opdracht: letten op stemgebruik, mimiek en gebaren terwijl ze een stukje monoloog speelden .

Ook moesten ze rekening houden met het middeleeuwse kasteelheren en het daarbij horend jargon: toernooi, minnestreel, leerlingen , knecht, meester, ridder…

Ze deden het voortreffelijk!