Vrijdag 17 september is het strapdag.
Op deze dag stappen en trappen duizenden leerlingen naar school. De auto blijft zoveel mogelijk op stal met een aangename, rustige schoolomgeving tot gevolg.
Deze actie vindt plaats om om ons bewust te maken dat beweging positieve effecten heeft op het fysiek en mentaal welzijn.
Kinderen zitten fris en met een betere concentratie in de klas wanneer ze ‘s morgens al in de buitenlucht wandelen, fietsen,…..
Bovendien is het goed voor de ontplooiing van kinderen, bevordert het de sociale contacten en draagt het bij tot een beter klimaat.
Als sportieve school moedigen wij iedereen aan om die dag te voet of met de fiets naar school te komen. De deelnemende kinderen ontvangen een leuke gadget.
Om iedereen de kans te geven (ook wie te ver van de school woont) die dag te strappen hebben wij een plan B. Vanaf 8 uur kan er verzameld worden op het Zandbergenplein. Van hieruit stappen wij stipt om 08:15 (onder begeleiding van leerkrachten en politie) naar de school. Ouders van kleuters kunnen met hun kleuter meestappen.
Uiteraard is het vanzelfsprekend dat er op die dag ook aan verkeersveiligheid wordt gedacht. Het dragen van een fluohesje en een fietshelm is geen overbodige luxe.
Ook onze kleuters kunnen deelnemen aan de strapdag: parkeer de auto wat verder van de school en laat uw kleuter met fiets, step een eindje naar de school rijden of jullie kunnen samen met je kleuters meestappen vanaf het Zandbergenplein.
We hopen alvast op droog weer en veel enthousiaste kinderen die vrijdag naar onze school ‘strappen’.