#durftevragen: Huiswerk op onze school, waarom en hoe?

Huiswerk, als school zweren wij erbij. Vooral omdat wij een ideale balans hebben gevonden tussen het vastzetten, herhalen en inoefenen van de leerstof enerzijds én de brug tussen thuis en school anderzijds.

Wij streven ernaar om huiswerk zinvol te maken. Dit door een gedifferentieerde aanpak en efficiënte feedback op maat.

Wij willen onze leerlingen de tijd, de ruimte en de veiligheid bieden om te groeien in hun kennis en talenten. Huiswerk draagt hier tot bij. Onze leerlingen ontwikkelen een bepaalde attitude waarbij ze leren plannen en zelfstandig werken.