Visie van de Eureka groep

 • Als school vinden wij het belangrijk dat een hoogbegaafd kind samenkomt met ontwikkelingsgelijken om te ervaren dat ook andere kinderen op eenzelfde manier denken en  vergelijkbare ‘problemen’ ondervinden.
 • Wij vormen onze groepen graadgebonden en maken zo groepjes van max 6 kinderen.
 • De Eureka-leerlingen werken tijdens projecten aan hun vaardigheden die nodig zijn om tot leren te komen en dat op momenten dat ze klaar zijn met hun klaswerk.
 • Omdat we niet willen dat deze groep geïsoleerd werkt, wordt het project op het einde gepresenteerd voor de klasgroep.
 • Het aanleren van werk- en leerstrategieën,  metacognitieve vaardigheden en ontwikkelen van executieve functies zijn in onze visie belangrijke onderdelen.

Selecteren van deelnemers:

 • De Eureka groepen worden geselecteerd op basis van info die de leerkrachten geven, samen met bevindingen van de ouders. Ouders worden uitgenodigd op gesprek om een vragenlijst in te vullen in verband met de zijnskenmerken van het kind.
 • Alleen het hebben van een hoog IQ is niet voldoende om aan de peergroep deel te kunnen nemen.
 • Wanneer er twijfel is, wordt het kind een tijdje opgenomen in de Eureka groep om hem/haar te observeren.

Plan van aanpak:

 • Gedurende een drietal weken wordt gewerkt rond een thema. Tijdens deze drie weken wordt ook rond een vaardigheid gewerkt.
 • De leerlingen mogen bij de aanvang van het thema hun persoonlijk doel noteren in een gezamenlijk logboek.
 • Dit logboek wordt verder aangevuld wanneer er aan het project gewerkt wordt.
 • De leerkrachten worden ook betrokken door op regelmatige basis te bevragen naar de vooruitgang van het project.
 • De leerlingen kiezen een gezamenlijke manier van presenteren.