Als school kijken we met ‘Eureka-ogen’ naar kinderen om zo vroeg mogelijk de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong  te detecteren. Dit houdt in dat we vooral observeren en meegaan in het spel, activiteit of opdracht om zo de zijnskenmerken en het denkvermogen op te merken..Via een vragenlijst voor de ouders polsen we naar wat de ouders thuis opmerken, om te zien of we op dezelfde golflengte zitten.

De kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong brengen we samen in onze Eureka-groepen maar ook de cognitief zeer sterke leerlingen kunnen hierbij aansluiten.

De zorgcoördinator van onze school, juf Eza, begeleidt deze kinderen via projecten.

In deze groep draait het niet alleen om kennis maar ook rond het gebruik van de executieve functies en later ook de mindset.