Ik ben wereldburger! En jij?

De wereld is groot en wij maken er allemaal onderdeel van uit. Een wereldburger is iemand die zich realiseert dat wat hij of zij doet effect heeft op de rest van de wereld en daardoor nadenkt over de keuzes die hij maakt. Een wereldburger is iemand die zich betrokken voelt bij de wereld om zich heen – ook over de grens van het eigen land. Bovendien handelt de wereldburger in overeenstemming met die betrokkenheid. Hij zet zich dus in voor een betere wereld.

Wereldburgerschap vereist kennis van de wereld, de eigen omgeving en de relatie daartussen. Het vereist bovendien kennis van de mondiale uitdagingen van deze tijd. En van internationale samenwerking. Om al deze kennis te kunnen toepassen, zijn ook de volgende vaardigheden nodig:

  • het vermogen kritisch na te denken en een mening te vormen;
  • het vermogen samen te werken en conflict oplossend te handelen;
  • een internationale houding en waarden oriëntatie;
  • een positief zelfbeeld en respect voor anderen;
  • (maatschappelijke) betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.