Klik hier om de menu van deze maand te bekijken!

Maaltijden

De school werkt met een traiteurdienst: Agape.

Agape is een centrale keuken voor het onderwijs en kinderdagverblijven. Ze produceren maaltijden in koude lijn, dit heeft als voordeel dat de vitaminen en mineralen optimaal.

  • De prijs voor de kleuters bedraagt: € 3,00. De prijs voor de lagere afdeling bedraagt: €3,00.

De prijs voor soep is € 1,00.

  • Uiteraard mag u uw kind ook boterhammen meegeven. De boterhammen moeten in een brooddoos meegebracht worden en niet in aluminiumfolie!

  • We trachten de afvalberg zoveel mogelijk te beperken.

  • Blikjes en brikjes zijn helemaal niet toegelaten!

  • Er wordt gevraagd om enkel water in een goed afsluitbare drinkbus met naam  er op mee te geven.. In de refter wordt er voor iedereen water voorzien.

  • Het middagmaal vindt plaats in de refter van onze school.

De kleuters eten om 11.30u. Iedere kleuterleidster blijft bij de kleuters van haar klas en brengt hen goede eetgewoonten bij.

  • De maaltijden of soepen die gedurende de maand door de kinderen genomen worden, worden dagelijks genoteerd. Het te betalen bedrag voor soep of maaltijden staat apart vermeld op de maandelijkse factuur.

 

U maakt de keuze uit warme maaltijd, soep of boterhammen. Er kan wel bvb voor gekozen  worden om slechts op bepaalde dagen warm te eten maar wel steeds volgens een vast  stramien, kiezen volgens het menu is niet mogelijk.

Indien u uw kleuze wenst te wijzigen, vragen wij dit tijdig te melden op het secretatiaat. Er wordt een marge van 2 weken aangehouden om de bestellingen te kunnen annuleren.

Enkel in uitzonderlijke gevallen zal er worden toegestaan dat er toch een warme maaltijd  wordt genuttigd, bvb bij ziekte van een ouder, geen brood in huis, andere onverwachte  omstandigheden. U neemt hiervoor contact op met de directie.