Het is belangrijk dat kinderen het verschil weten tussen plagen, pesten en ruzie maken. Ook cyberpesten is zeker niet onbelangrijk.

We proberen om een zo positief mogelijke sfeer te scheppen op de school en we leren de kinderen om zelf te zoeken naar oplossingen van mogelijke problemen.

Wij zetten als school vooral in op het welbevinden en welzijn van onze kleuters en leerlingen. Pesten kan meestal voorkomen worden wanneer het bij het begin wordt opgemerkt.

Conflicten worden op onze school opgelost door middel van herstelgerichte gesprekken.

Omdat pesten voor de kleuters een moeilijk begrip is, leren we hen te zeggen: stop, ik vind het niet leuk.

Ze leren praten met elkaar, houden kringgesprekken, gebruiken het conflictenbord en de conflictentelefoon.

In de lagere klassen worden kringgesprekken gehouden met aandacht voor conflictsituaties. Er worden regelmatig acties gepland zoals:

  • move tegen pesten
  • anti-pest spel: 2 klassen die een spel spelen met elkaar.
  • schrijven van complimenten/gedichten
  • het initiatief van ‘Sport en spel’ werd ingezet tijdens de speeltijd en de middagpauze.
  • er is gelegenheid om te voetballen, spelen op het apenparcour, speelhuisje, basket,……
  • onder de middag kunnen kinderen ook deelnemen aan de ‘oase’. Hier wordt vooral rond het socio-emotionele van de kinderen gewerkt. Elke maand komt een ander thema aan bod.