Begin en einde van de lessen
Voor de kleuters beginnen de activiteiten om 8.40u en eindigen om 11.55u.
Ze hervatten om 12.55u en eindigen om 15.15u.
Op woensdag eindigen de activiteiten om 11.20u.

Voor de lagere afdeling beginnen de lessen om 8.50u en eindigen ’s middags om 12.20u.
In de namiddag beginnen de lessen om 13.20u en eindigen om 15.25u.
Op woensdag eindigen de lessen om 11.30u

Afwezigheden
Kleuteronderwijs
Afwezigheden van niet-leerplichtige kleuters moeten niet gewettigd worden door medische attesten. Afwezigheden worden liefst wel telefonisch of schriftelijk meegedeeld.

Voor een leerplichtige kleuter die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs.

Lager onderwijs

 • Wegens ziekte
  Briefje van de ouders
  Bij afwezigheden van max. 3 opeenvolgende dagen volstaat een schriftelijke verklaring van de ouders.
  LET OP: u kan hier slechts 4 X per schooljaar gebruik van maken.
 • Medisch attest
  Noodzakelijk voor een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende dagen.
 • Van rechtswege
  Wordt toegestaan na het voorleggen van een officieel document.

Mits toestemming van de directeur: Na overleg met de directie kan – bij uitzondering- een afwezigheid worden toegestaan.

Alle andere afwezigheden dan deze die hierboven zijn opgesomd of niet gewettigd kunnen worden, zijn problematische afwezigheden.