Basisschool Klim Op, school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat op talentenjacht bij de kinderen en streeft naar het vormen van kritische wereldburgers.

Als innovatieve school bieden wij  kwaliteitsvol onderwijs aan via zelfsturend leren en zorgen we voor het welbevinden in een prettige leef- en leeromgeving met respect voor ieders mening.

Onze leerkrachten coachen het leerproces met als doel maximale leerwinst te realiseren en de leerlingen de zin voor het leren te helpen vinden, rekening houdend met de persoonlijke  leermogelijkheden van het kind.

Betrokkenheid, openheid, samenwerken en zelfstandigheid zijn waarden die wij als school beogen.