Wij streven ernaar om onze kinderen tot het besef te laten komen dat iedereen talenten heeft en dat ze deze met ondersteuning van de leerkrachten kunnen ontwikkelen. Zo helpen we hen naar het zoeken van hun rol in de latere maatschappij.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ten volle kunnen ontplooien in hun creativiteit, eigenheid en persoonlijkheid.

Wij streven ernaar om bij de kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Wij willen van onze leerlingen kritische burgers maken. Het is belangrijk dat ze leren praten over allerlei onderwerpen en daarover hun eigen mening kunnen vormen. Dit met respect en verdraagzaamheid voor de mening van anderen.

We streven ernaar om de kinderen respectvol met elkaar en hun omgeving leren om te laten gaan. 

Wij willen hen de zin voor het leren helpen te vinden en streven ernaar dat onze kinderen ‘levenslang leren’.