Onze school streeft naar verdraagzaamheid en respect voor de mening van iedereen. We streven ernaar om de kinderen respectvol met elkaar en hun omgeving om te laten gaan. Ook van de leerkrachten en ouders wordt respect verwacht.

Wij  streven ernaar om iedereen te betrekken bij het schoolgebeuren. Wij staan open voor andere meningen en culturen. Wij staan open voor ieders mening.

Wij streven ernaar om de kinderen een positief zelfbeeld bij zichzelf te ontwikkelen en wij doen dat door hun talenten te zoeken en te laten ontwikkelen.

De kinderen worden zoveel mogelijk betrokken tijdens het schoolgebeuren door kringgesprekken te houden en oog en oor te hebben voor problemen in en rond de school (ook thuis). Wij zorgen ook voor een betrokkenheid van ouders, grootouders door middel van activiteiten. Er is elk jaar een verkiezing waarbij  een tweetal kinderen van elke klas,in een leerlingenraad zitten, hun mening mogen zeggen en ideeën geven voor positieve veranderingen op onze school.