Wij als school en schoolteam hebben de taak en de verantwoordelijkheid om elk kind alle mogelijkheden te bieden om zo goed en breed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Elk kind leert en speelt op zijn of haar manier. Sommige kinderen hebben meer tijd en begeleiding nodig om tot leren te komen. Bij andere gaat het dan net iets vlotter en sneller en bij hen kunnen we zorgen voor andere uitdagingen. Om ieder kind daarin zo goed mogelijk te helpen, bieden we een zorgbeleid aan op kindermaat.

In de eerste plaats gaat onze brede zorg uit naar ELK kind op school. Dit doen we door een positief school- en klasklimaat te creëren waarin elk kind zich veilig en betrokken voelt. We zetten daarmee in op welbevinden en gewaardeerd voelen want dit welbevinden en het gevoel van waardering zorgt er voor dat kinderen spontaan tot leren kunnen komen. Ook tijdens de middagpauzes wordt hier aandacht aan besteed. Met ons “Oase” – project organiseren we dan allerhande activiteiten die inspelen op het verder ontwikkelen van socio – emotionele vaardigheden.

De uitbouw van en ondersteuning binnen dit zorgbeleid is zoals gezegd een opdracht van het ganse team. Dit beleid en deze zorg wordt door iedereen gedragen en gedeeld. Vanuit een gerichte coördinatie, observatie- en overlegmomenten en samenwerking kan in onze school de zorgcultuur blijven groeien. Door deze observatie- en overlegmomenten kunnen we vlug actie ondernemen indien er bij kinderen specifieke behoeften optreden. Op die manier kunnen we (soms tijdelijke) hulpmiddelen aanbieden om hen te ondersteunen bij wat moeilijk gaat.

Indien de problemen niet door de klasleerkracht en de zorgbegeleider opgelost kunnen worden, wordt onder toezicht van de directie en in samenspraak met het leerkrachtenteam en de ouders bijkomend beroep gedaan op :

CLB

  • Sarah Hantson (contactpersoon van onze school)
  • Evelien Van den Borre (psycholoog)

Revalidatiecentrum

Logopedisten