Elk kind leert en speelt op zijn of haar manier. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om tot leren te komen. Ander kinderen weten al veel meer dan het gemiddelde kind.

Wij als school zien het als onze taak om elk kind evenveel kansen te bieden om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen.

Zeer belangrijk is in de eerste plaats zorgen dat het welbevinden van de kinderen goed is. Een kind dat zich niet goed voelt, zal ook weinig of niets opnemen.  Onder de middag worden op onze school onder de middag allerhande activiteiten gepland in verband met socio-emotionele vaardigheden. Dit project heeft de naam ‘Oase’ gekregen.

Via observaties, gesprekken met vorige leerkrachten, spelen wij direct in op de behoeften van onze kinderen. Er worden dan hulpmiddelen aangeboden om hen te ondersteunen bij wat moeilijk gaat.

Wanneer het dan nog niet lukt, wordt de hulp van de zorgcoördinator ingeschakeld om mee na te denken over andere maatregelen en eventueel hulp te bieden.

Indien de problemen niet door de klasleerkracht en de zorgbegeleider opgelost kunnen worden, wordt onder toezicht van de directie en in samenspraak met het leerkrachtenteam en de ouders bijkomend beroep gedaan op :

CLB

  • Sarah Hantson (contactpersoon van onze school)
  • Evelien Van den Borre (psycholoog)

Revalidatiecentrum

Logopedisten